info-icon-24
Doprava během
od 2 - 3 dnů
info-icon-cost
Doprava zdarma
od 1744 Kč
info-icon-time
Zkušební fáze
100 dnů
Bezplatná rada a objednávka
warencorb Váš košík 0 Produkt - 0.00 Kč
Nákupní košík je stále prázdný.

Proč je očkování proti vzteklině pro psy tak důležité

Vzteklina je obávaná infekční nemoc, kterou se vedle psů mohou nakazit i lidé. Riziko nákazy sice v průběhu posledních let silně zesláblo, nicméně potenciální nebezpečí, které ze vztekliny vychází, by se v žádném případě nemělo podceňovat.


Očkování proti vzteklině je tedy pro psy velmi důležité. Kdy se toto očkování může poprvé dát, to vám vysvětlíme v následujícím článku. Kromě toho se dozvíte, jak k infekci vzteklinou dochází a jaké následky tato nemoc pro takto postižená zvířata má.

Vzteklina u psa: co to je?

Vzteklina je nebezpečná infekční nemoc. Způsobují ji viry rabies. Tyto viry mohou infikovat nejen psy, ale i jiné druhy zvířat, a stejně tak lidi.


Tyto viry se přenáší většinou malými škrábnutími nebo i kousnutím. Psi se hlavně nakazí u lišek nebo od psů, kteří jsou již na vzteklinu nemocní a s kterými přijdou do kontaktu.


Následek infekce je těžké poškození centrálního nervového systému. Psi, kteří na vzteklinu onemocní, téměř vždy umřou na zánět mozku.

Vzteklina u psa: jaké symptomy nastupují?

Kdy se dá infekce u psů poprvé díky viditelným symptomům vypozorovat, závisí na místě proniknutí virů, respektive délce cesty od tohoto místa až k centrálnímu nervovému systému psa.

Po propuknutí vztekliny infikovaný pes umírá na infekci během jednoho až sedmi dnů. Během této doby prochází pes třemi různými fázemi, v nichž vždy nastupují jiné symptomy nemoci.

Psi, kteří se vzteklinou nakazili, prochází následujícími třemi fázemi:

  1. prodromální fáze
  2. excitační fáze
  3. paralytická fáze

1. Prodromální fáze

Během první fáze infekce vzteklinou, která se nazývá prodromální, nastupují u psa nespecifické potíže, jako je například teplota, kašel, zvracení a průjem, nebo i potíže s polykáním. Navíc ojediněle dojde ke změnám chování.

2. Excitační fáze

Druhé stadium nemoci se označuje jako excitační fáze. V této fázi se ukazují charakteristické symptomy, kvůli kterým vzteklina původně získala své jméno. Dochází ke změnám nálady, a stejně tak k nápadné přecitlivělosti na zvuky a světlo.

Kromě toho se v tomto stadiu nemoci mění chování psa, který trpí vzteklinou. Během excitační fáze je u mnoha psů typické neustálé štěkání, stejně jako agrese a kousavost. Příležitostně se toto onemocnění projevuje ale i silně výraznou lekavostí.

Nezávisle na tom dochází k nadměrnému slinění, prvním ochrnutím a tikům ve svalech.

3. Paralytické stadium

Tato třetí fáze vztekliny, označená jako paralytická, se u psa projevuje neustále zesilujícími křečemi a projevy ochrnutí. Nakonec pak pes upadá do kómatu a umírá na ochrnutí dýchacích cest.

Jak se u psů diagnostikuje vzteklina?


Zda pes skutečně onemocněl na vzteklinu, to se dá zjistit jen vyšetřením jeho mozku. Veterináři nezbude nic jiného než stanovit podezření na diagnózu na bázi symptomů nemoci, a stejně tak na základě eventuálně dané rány po kousnutí.

Dojde-li zvěrolékař k závěru, že se pravděpodobně jedná o infekci vztekliny, musí se o tom vyrozumět úřední zvěrolékař. Daný úřední zvěrolékař pak musí rozhodnout o tom, co se s takto postiženým psem stane.

Jak se léčí vzteklina u psů?

Bohužel neexistují žádná léčebná opatření, která by se mohla v případě infekce vzteklinou nasadit. Nezávisle na tom u nás beztoho není dovoleno léčit psy s podezřením na vzteklinu.

Není-li takto postižený pes proti vzteklině očkovaný, úřední zvěrolékař nařídí karanténu a nechá psa utratit.

Proč je očkování proti vzteklině pro psy tak důležité

Tento postup se nemusí konat jen u psů, u nichž chovatelé mohou dokázat, že má kompletní očkování. Ovšem i v tomto případě se může stát, že na zvíře na základě podezření vztekliny bude uvalena karanténa po několik měsíců.

Vzteklina u psa: jaká je prognóza?

Onemocní-li pes na vzteklinu, je pro něho infekce v každém případě smrtelná. Jakmile nemoc propukne, umírá pes během několika dnů. Naštěstí se zdá, že je vzteklina v Německu již nějakou dobu přemožena. Riziko infekce je u nás tedy ve srovnání s jinými státy malé.

Chovatelé psů by ovšem měli myslet na to, že je onemocnění přesto možné. Tato infekční nemoc se totiž může vždy opět zanést liškami nebo psy z jiných států.

Očkování proti vzteklině pro psy se tudíž i přes relativně malá rizika rozhodně doporučuje i v Německu.

Chraňte svého psa pomocí očkování proti vzteklině

Jelikož se vzteklina u psů nedá léčit, a ještě i dnes existuje přinejmenším malé riziko infekce, je očkování proti vzteklině důležitou součástí zdravotní prevence, které by se neměl zříkat žádný chovatel psů.

Takzvaná základní imunizace může začít zhruba ve 12. týdnu. Poté se musí očkování proti vzteklině u vašeho psa pravidelně obnovovat, aby se natrvalo zaručila spolehlivá ochrana před touto nebezpečnou infekční nemocí.

Jak je drahé očkování proti vzteklině u psů?

Pokud chcete svého psa nechat naočkovat pouze proti vzteklině, bude vás to zpravidla stát kolem 30 eur. Rozhodnete-li se pro kombinovanou vakcínu, při které se váš čtyřnohý přítel imunizuje zároveň ještě proti jiným nemocem, musíte počítat s náklady přibližně 60 až 70 eur.

Na přesnou výši poplatků za očkování svého psa se můžete předem zeptat u zvěrolékaře, přičemž zvěrolékař musí při výpočtu vždy vycházet z předpisů sazebníku poplatků pro zvěrolékaře.

Jsou psi se vzteklinou infekční?

Buďte si jisti tím, že je vzteklina navýsost nakažlivá a že váš pes může velmi snadno nakazit jak jiná zvířata, tak i lidi. I když na téma očkování u psů pohlížíte spíše kriticky, očkování proti vzteklině se tedy bezpochyby doporučuje.

Náš závěr k tématu očkování proti vzteklině u psa

Jak vidíte, je vzteklina vážná záležitost. Koneckonců se tato infekce nedá léčit a končí u takto nemocných psů vždy smrtelně. Proto vám doporučujeme nechat vašeho psa včas proti vzteklině očkovat.

Náklady, které při tom vzniknou, jsou zanedbatelné a vážné vedlejší účinky zpravidla nenastanou. Ojediněle se mohou u psů po očkování proti vzteklině ukázat sice symptomy jako únava, průjem nebo teplota, nicméně tyto symptomy ve většině případech po jednom či dvou dnech opět samy od sebe vymizí.

Pokud se svým psem chcete cestovat do zahraničí, je očkování proti vzteklině beztoho předepsáno zákonem, takže se nejpozději pak imunizaci svého čtyřnohého kamaráda neobejdete.
Byla tato stránka užitečná?

Napište recenzi

Špatný
Dobrý
Výživový poradce
Moje údaje
normální

Hmatetelná žebra s malým pokrytím tuku, shora viditelný pas, zvedlá linie břicha ze strany před pánví.

Moje váha
Moje aktivita
Krmivo pro psy by nemělo obsahovat následující
ZELENINU A OBILOVINY
MASO A RYBY
OSTATNÍ
Zdravotní problémy
Mimořádné potřeby
watsapp-button-icon
bellfore motive