info-icon-24
Doprava během
od 2 - 3 dnů
info-icon-cost
Doprava zdarma
od 1744 Kč
info-icon-time
Zkušební fáze
60 dnů
Bezplatná rada a objednávka
warencorb Váš košík 0 Produkt - 0.00 Kč
Nákupní košík je stále prázdný.

Giardie u psa: symptomy, léčba a zkušenosti

Giardiemi je postiženo mnoho psů. U giardií se jedná o jednobuněčné střevní parazity, které jsou rozšířené prakticky na celém světě. Usadí se v tenkém střevu svého hostitele a za určitých okolností mohou vyvolat onemocnění giardiózou.


Napadení giardiemi představuje značné riziko obzvláště pro štěňata, a stejně tak pro staré nebo jinak oslabené psy. Navíc se tito parazité mohou v nějakých případech přenést i ze psa na člověka.


Jakožto chovatelé byste proto měli vědět, jaké symptomy mohou u vašeho psa poukazovat na giardie a jak vašeho čtyřnohého přítele v tomto případě správné léčit. V následujícím článku vám vysvětlíme vše důležité, co potřebujete vědět k tomuto tématu.

Giardia u psa

Obsah

 • Co jsou giardie?
 • Příčiny infekce
 • Giardióza u psa
 • Možné symptomy
 • Diagnóza stanovená zvěrolékařem
 • Léčba ve třech krocích
 • Časté dotazy
 • Závěr

Co jsou giardie?

U giardií se jedná o nepatrné parazity v tenkém střevě. Jako kokcidie se řadí mezi prvoky. Tito prvoci dosahují délky do 20 µm, takže je nelze spatřit pouhým okem.


Giardie jsou rozšířené po celém světě. Dohromady je více jak 40 rozdílných druhů, které se zpravidla zaměřily na různé hostitele. Tak mohou giardie vedle psů napadnout i bezpočet jiných savců, jako jsou ptáci, plazi a obojživelníci.


Nakazí-li se pes giardiemi, v běžném případě se přitom jedná o druh Giardia intestinalis, která se částečně nazývá i jako Giardia lamblia nebo Giardia duodenalis. Giardia intestinalis může kromě psů mimo jiné napadnout i kočky, a stejně tak člověka.

Jak se giardie v psovi vyvíjí a rozmnožují

Životní cyklus giardií zahrnuje dvě rozdílná stadia. Nejdříve se do těla psa dostanou například infikovaným krmivem, pitnou vodou nebo výkaly jiných zvířat v podobě cyst.


Tam se potom vyvíjí do takzvaných trofozoitů, které se uhnízdí ve sliznici střev psa. Ve střevě pak trofozoiti začnou tvořit nové cysty giardií, které pes vyměšuje stolicí, přičemž se tímto způsobem mohou dále rozšiřovat.


Aby se pes infikoval giardiemi, zpravidla stačí již velmi malý počet zhruba 10 až 100 cyst.


Navíc jsou cysty giardií vysloveně odolné. Mají ochranný obal a mohou mimo hostitele přežít po hodně dlouhou dobu. To platí především u vlhkého prostředí, ve kterém mohou tyto cysty zůstat infekčními kolem tří měsíců.


Postižení psi často vyměšují velký počet cyst. Tyto cysty někdy zůstávají viset i u řitního otvoru. Není proto nic neobvyklého, že psi olizováním svého řitního otvoru opět znovu nakazí gierdiemi sami sebe.

Giardie jsou u psů velmi rozšířené

Giardie jsou u psů obzvláště velmi rozšířené. Při PCR testech provedených v roce 2016 v New Yorku byl výsledek pozitivní například u 15 procent všech zúčastněných psů (1). U mladých zvířat je podíl postižených zvířat podle metaanalýzy z roku 2015 (2) dokonce ještě značně vyšší.


Tito jednobuněční parazité se mohou do organismu psa dostat různými způsoby a mohou se na psa přenést například výkaly ježků nebo prostřednictvím krmiva kvůli mouchám, které si sedají na psí žrádlo nebo do vody na pití.


Na základě velkého rozšíření se částečně vychází z toho, že se u giardií více či méně jedná o zcela normální součást střevní flóry a jejich tělo se podle toho naučilo se s tímto napadením parazity běžně bez větších problémů vypořádat.


Ve skutečně probíhá napadení giardiemi u mnoha psů bez symptomů. K potížím dochází teprve tehdy, když se parazité ve střevě zvířete hojně rozmnoží. Pokud tomu tak je, pes onemocní takzvanou giardiózou.

Možné příznaky Giardie

Příčiny napadení giardiemi u psa

Psi se mnou infikovat giardiemi různými způsoby. Spočívá to v neposlední řadě i v tom, že jsou cysty giardií vysloveně odolné a mohou bez hostitele přežít velmi dlouho.

K možným zdrojům infekce, které přicházejí v úvahu v souvislosti s přenosem giardií na psa, patří mimo jiné:

 • cystami znečištěná voda v misce na vodu nebo v loužích
 • olizování nebo očichávání trávy kontaminované zvířecími výkaly
 • bližší kontakt s jiným již infikovaným psem
 • přenos giardií z feny na štěňata
 • přenos mouchami, které si nejdříve sedly na infikované výkaly a poté na žrádlo psa
 • pojídání infikovaných výkalů psem

Pravděpodobnost infekce giardiemi je obecně obzvláště vysoká tam, kde společně žije více psů na malém prostoru. Z tohoto důvodu je těmito dotěrnými parazity postiženo velmi mnoho psů právě ve zvířecím útulku.


Jelikož giardie zdaleka ne u všech psů způsobují rozpoznatelné symptomy, je složité těmto parazitům od počátku zabránit a zamezit jejich rozšíření.

Giardióza u psa

Giardie se rozmnožují buněčným dělením. U psů s funkčním imunitním systémem může samo tělo v běžném případě zabránit hojnému rozmnožení těchto dotěrných parazitů, a tím i doprovodným potížím.


Ovšem právě u mladých a oslabených zvířat tomu tak ne vždy je, čili napadení giardiemi nakonec způsobí onemocnění giardiózou.


U giardiózy se jedná o průjmové onemocnění, které může mít různou intenzitu a bez léčby to může mít pro postižené psy někdy vážné následky.

Giardie u psa: typické symptomy

U zdravých, dospělých psů s funkčním imunitním systémem není žádnou raritou, že napadení giardiemi probíhá zcela bez symptomů. Dojde-li však k onemocnění giardiózou, může to způsobit zcela závažné potíže a mít to pro postižené psy trvalé vážné následky.

K typickým symptomům, které mohou giardie u psů spustit, patří obzvláště:

 • krvavý a kašovitý průjem
 • do žluta zabarvené výkaly
 • nahnilý, žluklý zápach výkalů
 • silné nadýmání
 • bolesti břicha a žaludeční křeče
 • časté zvracení
 • horečka a vyčerpanost
 • nechutenství a ztráta váhy

U štěňat může kombinace silného průjmu a nedostatečného příjmu potravy vést k tomu, že váha malých psíků neroste odpovídajícím způsobem k jejich věku.


Symptomy infekce giardiemi mohou u postižených psů v mezidobí neustále polevovat. To ovšem neznamená, že se pes giardií zbavil. Většinou je totiž jen otázkou času, kdy se potíže opět objeví.


Pokud se nezahájí léčebná opatření a potíže se jednoduše ignorují, giardie stále více škodí zdraví střev a imunitnímu systému, čímž se stav psa neustále zhoršuje a stoupá náchylnost k dalším onemocněním.

Dezinfekce a hygiena

Proč giardie představují problém i u psů bez symptomů

Ačkoli giardie zdaleka ne u všech psů způsobují rozpoznatelné potíže, napadení těmito parazity představuje i u asymptomatických zvířat problém.


Za prvé totiž neexistuje žádná záruka, že symptomy natrvalo odezní a někdy přece jen nedojde k onemocnění giardiózou. Za druhé i psi bez symptomů vyměšují cysty giardií, takže se tito parazité mohou rovněž rozšiřovat a tímto způsobem infikovat jiné psy.

Přenos giardií ze psa na člověka

Existují různé genotypy Giardia intestinalis, které se přinejmenším částečně přenáší ze psů i na člověka. U giardiózy se tak jedná o zoonózu.


Ačkoli je přímý přenos ze psa na člověka ve srovnání s jinými přenosy velmi ojedinělý, měla by se tato skutečnost při styku s infikovaným psem bezpodmínečně brát v potaz.


Jak naznačují výzkumy (3), riziko přenosu je obzvláště velké především u dětí. V případě infekce giardiemi u psa by se tedy mělo vyvarovat bližšímu tělesnému kontaktu.

Psi s giardiemi by měli navštívit zvěrolékaře 

Zjistíte-li u svého psa možné symptomy, které poukazují na napadení giardiemi, doporučujeme vám včas navštívit zvěrolékaře. Jinak se tito porazité mohou dále bez zábran rozmnožovat a stále více škodit zdraví vašeho čtyřnohého přítele.

Jak otestovat psa na giardie

Aby se prokázala infekce giardiemi, musí zvěrolékař vyšetřit stolici psa. Jelikož ne u každé stolice jsou vyměšovány cysty, je za tímto účelem nezbytné testovat stolici na giardie po několik dnů.


Z tohoto důvodu má smysl nashromáždit již předem vzorky stolice vašeho psa, aby je zvěrolékař mohl rovnou přezkoumat.


Dnes jsou k dispozici dokonce rychlotesty, čili veterinář může ve své ordinaci možné napadení giardiemi zjistit hned bez dlouhého čekání. To je sice samozřejmě velká výhoda, zároveň byste si měli uvědomit, že negativní test na giardie nedávají psům žádnou stoprocentní jistotu a váš pes má v sobě přesto někdy parazity, respektive se může jimi znovu nakazit krátce po testu.


Přesto je tento test na giardie provedený zvěrolékařem tou nejjistější metodou, jak prokázat napadení těmito dotěrnými parazity. Doma provedené rychlotesty, které jsou dnes rovněž k dostání, se naproti tomu hodí eventuálně jako doplněk.


Návštěvu zvěrolékaře a posouzení zdravotního stavu postiženého psa odborníkem ovšem takovýto domácí rychlotest na giardie nenahradí.

Test na výskyt giardií pro všechny psy v domácnosti

Pokud ve vaší domácnosti žije více psů nebo i koček a jedno z těchto zvířat bylo pozitivně testováno na giardie, doporučuje se nechat provést test i u ostatních zvířat.


Jinak je velká pravděpodobnost, že se vaši čtyřnozí spolubydlící navzájem budou dokola infikovat a vám se nepodaří giardie u vašeho psa natrvalo zničit.

Giardie u psa: léčba ve třech krocích

Jestliže zvěrolékař u vašeho psa diagnostikuje giardie, je důležité začít s léčbou včas. Neboť jen tak se dá zabránit tomu, aby tito parazité nezpůsobili u vašeho psa narůstající potíže a nemohli se dál rozšiřovat.


Léčba psů s giardiemi musí vždy zahrnovat kombinaci různých opatření. Jinak nelze napadení parazity natrvalo dostat pod kontrolu.

Při léčbě psů s giardiemi nesmí chybět následující tři kroky:

 • výživa mokrým krmivem s nízkým podílem sacharidů
 • rozsáhlá hygienická opatření v domácnosti
 • podávání léků nebo vhodných doplňků stravy

1. Giardie u psa: výživa mokrým krmivem

Giardie se ve střevě vašeho psa živí cukrem, který váš pes přijímá ve svém krmivu ve formě sacharidů. Především u levného suchého krmiva je obsah sacharidů na základě obsažených obilovin často velmi vysoký, čímž mají giardie v tenkém střevě psa ideální podmínky k životu a mohou se bez zábran množit.


Aby se tomu dalo zabránit, je důležité tomu přizpůsobit výživu vašeho čtyřnohého přítele. Psi s giardiemi potřebují výživu s nízkým obsahem sacharidů, přičemž se pro ně výborně hodí vysoce kvalitní mokré krmivo bez obilovin.


Díky značnému snížení podílu sacharidů při krmení zbavíte parazity ve střevě svého psa obživy. To jim značně ztíží se rozmnožovat a způsobovat u vašeho psa potíže.


Za účelem výživy uzpůsobené daným potřebám psů s giardiemi vám doporučujeme zvolit naše mokré krmivo Bellfor Oblíbené menu. Toto krmivo obsahuje výhradně přírodní složky a vyznačuje se kromě nízkého podílu sacharidů i potřebným obsahem vysoce kvalitních živočišných proteinů ze zdrojů v potravinářské kvalitě.


Výživa výrobkem Bellfor Oblíbené menu vám nepomůže jen tím, že zabrání u vašeho psa giardiím, ale velkým podílem přispěje navíc i ke zdravému a vitálnímu životu psa. 

2. Giardie u psa: hygienická opatření jako součást léčby

Aby se natrvalo zamezilo giardiím, pouhá změna výživy vašeho psa nestačí. Cysty totiž mohou přežít mimo svého hostitele po týdny a rozšířit se zatím všude v prostředí vašeho čtyřnohého přítele.


Je tudíž jen otázkou času, kdy se váš pes znovu giardiemi nakazí a vše začne zas od začátku. Aby se tomu zabránilo, jsou nezbytná v domácnosti rozsáhlá hygienická opatření.

V rámci léčby giardiemi u vašeho psa byste měli provést obzvláště následující hygienická opatření:

 • používejte denně parní čistič, s kterým vyčistíte veškeré plochy, s kterými váš pes přichází do kontaktu;
 • perte deky a polštáře vašeho čtyřnohého přítele v pračce při nejnižší teplotě 65 stupňů;
 • čistěte denně misky na žrádlo a psí hračky vroucí vodou;
 • ihned vyhoďte stolici vašeho psa v uzavřeném plastickém sáčku do popelnice;
 • myjte denně okolí řitního prostoru svého psa psím šamponem;
 • používejte kromě parního čističe i dezinfekční prostředky, aby se ve vašem bytě zničily giardie;
 • jelikož se cysty giardií velice dobře cítí ve vodě, musí se všechny předměty a povrchy po vyčištění řádně osušit.

Vynaložení energie, které je spojené s uvedenými opatřeními, je bezpochyby vysoké. Pokud chcete infekci giardiemi u svého psa natrvalo zničit, představují tato opatření ovšem nezbytnou součást takovéto léčby.

3. Léky proti giardiím u psa

Zvěrolékaři psům s giardiemi většinou předepíší léky. Tyto léky běžně obsahují účinné látky jako metronidazol nebo fenbendazol. Dané léky proti giardiím jsou k dostání jak ve formě pasty, tak i tablet.


Dávkování přípravků se řídí podle tělesné hmotnosti vašeho psa. Pro zajištění úspěšné léčby se léky podávají obyčejně všem psům, kteří žijí ve vaší domácnosti.

Jak léčit giardie u psa přírodní cestou

Léčba psů s giardiemi prostřednictvím anthelmintika jako fenbendazol představuje pro organismus psa, který je už i tak oslabený, zátěž, kterou není dobré podceňovat.


Může být proto naprosto rozumné léčit infekci giardiemi u vašeo psa přírodní cestou. Za tímto účelem vám doporučujeme vsadit na Vermal Prášek od Bellfor.


Bellfor Vermal je přírodní doplněk stravy pro psy, který díky speciální směsi bylin vytváří ve střevech pro giardie nepříznivé prostředí. Tímto způsobem může přípravek cenným podílem přispět k zamezení napadení parazitů.


Jak ukázaly zkušenosti mnoha našich zákazníků, tento přírodní prostředek proti giardiím u psů většinou naprosto postačí k tomu, aby se tito dotěrní parazité dostali natrvalo pod kontrolu.

Giardie u psa: doba trvání léčby

Jak dlouho bude váš pes nakonec trpět giardiemi, to se nedá předem říci.  Doba trvání léčby giardií u psa se totiž liší mimo jiné podle síly napadení. Kromě toho velkou roli hraje, jak jste pečliví vzhledem k hygienickým opatřením v prostředí svého čtyřnohého přítele.


Aby se dostaly giardie u vašeho psa natrvalo pod kontrolu a zabránilo se opětovné infekci, měli byste při léčbě dbát na rady svého zvěrolékaře a v žádném případě neukončit léčbu předčasně.

Časté dotazy k tématu giardií u psa

Jak psi dostanou giardie?

Nakažená zvířata vyměšují svou stolicí pravidelně velké množství cyst giardií. Tyto cysty jsou velmi odolné a mohou se k psům dostat různými způsoby. Pokud tomu tak je, giardie se usadí ve střevech zvířete, kde se dále vyvíjejí do trofozoitů, rozmnožují se a začínají vytvářet nové cysty.

Jaké krmivo při napadení giardiemi u psa?

Jelikož se giardie živí cukry z krmení psa, je správnou volbou krmivo s nízkým podílem sacharidů, aby se těmto parazitům zabránilo. U napadení giardiemi u psa doporučujeme mokré krmivo bez obilovin Oblíbené menu, které vašemu čtyřnohému příteli dodá stravitelným způsobem veškeré důležité živiny.

Proč jsou giardie u psů tak rozšířené?

Giardie patří k endoparazitům, kteří se u psů vyskytují nejvíce. Za prvé to spočívá v odolnosti jejich cyst a za druhé v tom, že napadení parazity nezpůsobuje u všech psů viditelné symptomy, a proto se mohou v mnoha případech nepozorovaně šířit dál.

Jsou giardie u psa pro člověka nakažlivé?

Je známo, že giardie jsou krajně nakažlivé a mohou se velmi snadno přenášet z jednoho psa na druhého. Kromě toho jsou giardie u psa ovšem naprosto nakažlivé i pro člověka. Ačkoliv je přímá infekce relativně vzácná, měli by chovatelé u stávajícího napadení parazity svého psa být proto na pozoru a vyvarovat se příliš blízkému tělesnému kontaktu.

Jaké léky při napadení giardiemi u psa?

Při léčbě psů s giardiemi sází zvěrolékaři zpravidla na odčervovací prostředky s účinnými látkami jako metronidazol nebo fenbendazol. Jelikož odpovídající prostředky s sebou nesou někdy značné zatížení organismu psa, může být v mnoha případech však rozumné využít přírodní alternativy, jako je například Bellfor Vermal.

Náš závěr k tématu giardie u psa

Jak vidíte, jsou giardie u psů vážnou záležitostí, kterou byste jakožto chovatelé neměli ignorovat. Pokud u vašeho čtyřnohého přítele nastanou symptomy jako průjem, je zcela doporučeníhodné včas navštívit zvěrolékaře.


Léčba těchto dotěrných střevních parazitů je na základě jejich odolnosti značně náročná. Pokud se provádí s nutnou důsledností, nechají se giardie u psů v běžném případě ovšem dobře zničit.


Měli byste přitom dbát na to, že často obvyklá léčba běžnými účinnými látkami jako fenbendazol může pro tělo vašeho psa představovat enormní zátěž. To platí především v případě, pokud váš pes musí brát tyto léky po delší dobu.


Doporučujeme vám proto při léčbě giardií po dobu kolem čtyř týdnů vsadit na důsledná hygienická opatření, krmení s nízkým podílem sacharidů a přírodní přípravky jako Bellfor Vermal. Zpravidla to stačí k tomu, aby se infekce giardiemi vašeho psa natrvalo zvládla.

Tip odbornice ohledně léčby proti giardiím od Andrey Lange z Bellfor odborného týmu

Jakožto vyškolená výživová poradkyně pro psy má Andrea Lange tu zkušenost, že kombinace mokrého krmiva bez obilovin a určitých bylin umožňuje šetrnou a přesto účinnou léčbu psů s giardiemi.


Jelikož psi s oslabeným imunitním systémem jsou podle zkušeností náchylnější k napadení giardiemi, doporučuje se navíc preventivní podpora obranyschopnosti. Za tímto účelem mohou chovatelé psů vsadit na doplněk stravy Bellfor Immun ve formě prášku nebo měkkých svačinek Soft-Snacks bez obilovin.


Abychom daným chovatelům optimálně pomohli, sestavili jsme tudíž na její rady speciální sadu krmiva pro psy s giardiemi. Tato sada je k dostání buď pro štěňata nebo pro dospělé psy a lze si ji objednat v našem obchodě za zlevněnou cenu.


(1) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26988633/

(2) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25583357/

(3) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27208122/

Banner se sadou giardia

Byla tato stránka užitečná?

Napište recenzi

Špatný
Dobrý
Výživový poradce
Moje údaje
normální

Hmatetelná žebra s malým pokrytím tuku, shora viditelný pas, zvedlá linie břicha ze strany před pánví.

Moje váha
Moje aktivita
Krmivo pro psy by nemělo obsahovat následující
ZELENINU A OBILOVINY
MASO A RYBY
OSTATNÍ
Zdravotní problémy
Mimořádné potřeby

Doporučené produkty

1086.24 Kč
4344.96 Kč / 1 Kg
V dani: 15% DPH Poštovné
109.94 Kč
274.98 Kč / 1 Kg
V dani: 15% DPH Poštovné
watsapp-button-icon
bellfore motive