Bezplatná rada a objednávka
(+49) 2222-8039975

Doprava během

od 2 - 3 dnů

Doprava zdarma

od 1715 Kč

Zkušební fáze

100 dnů

Právo na odstoupení od smlouvy & formulář

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.


Lhůta na zrušení je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vám i uvedená třetí strana, která není dopravcem, převzali zboží.


Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte prodejce (Marsapet GmbH, Apostelpfad 7, 53332 Bornheim, kontakt@bellfor.info, telefon: 022228039975) prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) informovat o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete použít přiložený vzorový formulář.


Můžete elektronicky vyplnit a odeslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoli jiné jednoznačné prohlášení na našem webu www.bellfor.info. Pokud tuto možnost využijete, zašleme vám okamžitě (např. e-mailem) potvrzení o přijetí takového odstoupení.


Aby se zachovala lhůta pro zrušení, stačí vám poslat oznámení o uplatnění práva na odstoupení před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky zrušení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně poplatků za doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho výběru jiného způsobu doručení než nejvýhodnější standardní dodávky, kterou nabízíme) okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno oznámení o zrušení smlouvy. Pro tuto úhradu používáme stejné platební metody, jaké byly použity v původní transakci, pokud s vámi není dohodnuto jinak. Tyto poplatky za platbu vám v žádném případě nebudou účtovány. Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud nebudeme mít zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.


Zboží nám musíte vrátit okamžitě, v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Ihned nese náklady na vrácení zboží. Za jakoukoli ztrátu hodnoty zboží musíte zaplatit, pouze pokud je tato ztráta hodnoty způsobena manipulací, která není nezbytná pro kontrolu povahy, vlastností a fungování zboží.


Vzor formuláře odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete smlouvu zrušit, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.)

    – Prodejci Bellfor - ochranná známka společnosti Marsapet GmbH, Apostelpfad 7, 53332 Bornheim, kontakt@bellfor.info, Německo

    – Tímto ruším smlouvu uzavřenou mezi mnou a prodejcem na nákup následujícího zboží / poskytnutí následující služby

    – Objednáno (*) / přijato dne (*)

    – jméno kupujícího (kupujících)

    – adresa kupujícího (kupujícího)

    – podpis kupujícího (kupujícího) (pouze v případě písemného odstoupení)

    – datum

(*) Nehodící se škrtněte.