info-icon-24
Doprava během
od 2 - 3 dnů
info-icon-cost
Doprava zdarma
od 1744 Kč
info-icon-time
Zkušební fáze
60 dnů
Bezplatná rada a objednávka
warencorb Váš košík 0 Produkt - 0.00 Kč
Nákupní košík je stále prázdný.

Právo na odstoupení od smlouvy & formulář

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.


Lhůta na zrušení je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí strana, která není dopravcem, převzali zboží.


Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte prodejce (Marsapet GmbH, Gewerbepark Ordendorf 22, 53913 Swisttal, [email protected], telefon: +49 22228039975) prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) informovat o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete použít přiložený vzorový formulář.


Můžete elektronicky vyplnit a odeslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoli jiné jednoznačné prohlášení na našem webu www.bellfor.info. Pokud tuto možnost využijete, zašleme vám okamžitě (např. e-mailem) potvrzení o přijetí tohoto odstoupení.


Aby se zachovala lhůta pro zrušení, stačí, abyste poslali oznámení o uplatnění práva na odstoupení před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky zrušení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně poplatků za doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho výběru jiného způsobu doručení než nejvýhodnější standardní dodávky, kterou nabízíme) okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno oznámení o zrušení smlouvy. Pro tuto úhradu používáme stejné platební metody, jaké byly použity v původní transakci, pokud s vámi není dohodnuto jinak. Tyto poplatky za platbu vám v žádném případě nebudou účtovány. Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud nebudeme mít zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.


Zboží nám musíte zaslat nebo předat okamžitě a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Bezprostřední náklady na zaslání zboží zpět, které lze běžně poslat poštou, jdou k vaší tíži. My hradíme náklady na zaslání zpět u zboží, které nelze na základě jeho povahy zaslat poštou běžným způsobem. Za jakoukoli ztrátu hodnoty zboží musíte zaplatit, pouze pokud je tato ztráta hodnoty způsobena manipulací, která není nezbytná pro kontrolu povahy, vlastností a fungování zboží.


Vzor formuláře odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete smlouvu zrušit, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.)


    – Prodejci Bellfor - ochranná známka společnosti Marsapet GmbH, Gewerbepark Ordendorf 22, 53913 Swisttal, [email protected], Německo

    – Tímto ruším smlouvu uzavřenou mezi mnou a prodejcem na nákup následujícího zboží / poskytnutí následující služby

    – Objednáno dne (*) / přijato dne (*)

    – jméno kupujícího (kupujících)

    – adresa kupujícího (kupujících)

    – podpis kupujícího (kupujících) (pouze v případě písemného odstoupení)

    – datum

(*) Nehodící se škrtněte.

watsapp-button-icon
bellfore motive