info-icon-24
Doprava během
od 2 - 3 dnů
info-icon-cost
Doprava zdarma
od 1744 Kč
info-icon-time
Zkušební fáze
60 dnů
Bezplatná rada a objednávka
warencorb Váš košík 0 Produkt - 0.00 Kč
Nákupní košík je stále prázdný.

Ochrana osobních údajů

Za zpracování údajů odpovídá:

Marsapet GmbH
Gewerbepark Odendorf 22
53913
Swisttal
[email protected]


Vážíme si vašeho zájmu o náš online obchod. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže vás podrobně informujeme o nakládání s vašimi údaji.

1. Přístup k datům a hostování

Můžete navštívit naše webové stránky, aniž byste poskytli jakékoli osobní údaje. Při každém vyvolání webové stránky webový server pouze automaticky ukládá tzv. soubor protokolu serveru, který obsahuje např. název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas načtení, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupová data) a zdokumentuje načtení.


Tato přístupová data jsou vyhodnocena výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu webu a zlepšení naší nabídky. To slouží v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR  k ochraně našich oprávněných zájmů, které převládají v souvislosti s rovnováhou zájmů, při optimalizaci naší nabídky. Všechna přístupová data budou smazána nejpozději do sedmi dnů po skončení návštěvy stránky.

Hosting služeb třetí stranou

V rámci zpracování v našem zastoupení nám třetí strana poskytuje služby pro hostování a zobrazování webové stránky. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů, které převládají v souvislosti s rovnováhou zájmů, při optimalizaci naší nabídky. Všechna data shromážděná v rámci používání této webové stránky nebo ve formulářích poskytnutých v online obchodě, jak je popsáno níže, budou zpracována na jejích serverech. Zpracování na jiných serverech probíhá pouze v zde vysvětleném rámci.


Tento poskytovatel služeb má sídlo v zemi Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

2. Sběr dat a jejich použití při plnění smlouvy, navázání kontaktu

Shromažďujeme osobní údaje, pokud nám je dobrovolně poskytnete v rámci své objednávky nebo při kontaktu s námi (například prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu). Některá pole jsou označena jako povinná pole, neboť v těchto případech potřebujeme data pro splnění smlouvy nebo pro zpracování vašeho kontaktu, bez nichž nelze objednávku odeslat nebo navázat kontakt. Shromážděná data jsou zobrazena v příslušných vstupních formulářích. Údaje, které jste nám sdělili, použijeme v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR pro splnění smlouvy a zpracování vašich dotazů. Pokud jste udělili souhlas podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR tím, že jste se rozhodli pro založení zákaznického účtu, použijeme vaše data pro účely založení zákaznického účtu. Po kompletním splnění smlouvy nebo výmazu vašeho zákaznického účtu budou vaše data omezena pro další zpracování a budou vymazána po uplynutí daňově a obchodně právních lhůt uchování, pokud výslovně nesouhlasíte s dalším používáním svých údajů nebo pokud si nevyhradíme právo na další použití údajů, které je povoleno ze zákona a o kterém vás v tomto prohlášení informujeme. Smazání vašeho zákaznického účtu je možné kdykoli a může být provedeno buď zprávou na níže uvedenou možnost kontaktu, nebo prostřednictvím určené funkce v zákaznickém účtu.

3. Přenos dat

Pro splnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b GDPR předáváme vaše údaje přepravní společnosti pověřené dodávkou, pokud je to nezbytné pro dodání objednaného zboží. V závislosti na tom, kterého poskytovatele platebních služeb vyberete v procesu objednávky, zašleme shromážděné platební údaje platební instituci odpovědné za platbu a případným poskytovatelům platebních služeb pověřených námi vybrané platební službě. Vybraní poskytovatelé platebních služeb částečně shromažďují tato data sami, pokud si u nich vytvoříte účet. V takovém případě se během procesu objednávky musíte přihlásit k poskytovateli platebních služeb pomocí přístupových údajů. V tomto ohledu platí zásady ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.


Totéž platí pro předání dat našim výrobcům nebo velkoobchodníkům v případech, kdy pro nás převezmou přepravu (traťové dodávky).

Předávání dat poskytovateli přepravních služeb

Pokud jste nám k tomu dali svůj výslovný souhlas během objednávky nebo po ní, předáme podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a GDPR vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo vybranému poskytovateli přepravních služeb, aby vás mohl kontaktovat před doručením za účelem oznámení o doručení nebo odsouhlasení.


Souhlas lze kdykoliv odvolat zasláním zprávy na kontakt popsaný níže nebo přímo poskytovateli přepravních služeb na níže uvedenou kontaktní adresu. Po odvolání smažeme vaše za tímto účelem uvedená data, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním svých údajů, nebo si vyhrazujeme právo na další použití údajů, které je povoleno zákonem a o kterém vás v tomto prohlášení informujeme.


DHL Paket GmbH
Strassenchenweg 10
53113
Bonn
Německo

Předávání dat společnostem vymáhající pohledávky

Pro splnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b GDPR předáváme vaše data pověřené společnosti vymáhající pohledávky, pokud náš nárok na platbu nebyl vyrovnán navzdory předchozí upomínce. V tomto případě je pohledávka vymáhána přímo společností vymáhající pohledávky. Kromě toho slouží předání ochraně našich oprávněných zájmů, které převládají v souvislosti s rovnováhou zájmů, účinným uplatňováním nebo vymáháním naší žádosti o platbu v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.

4. Zpravodaj zasílaný e-mailem

E-mailová reklama s registrací k odběru zpravodaje

Pokud se přihlásíte k odběru našeho zpravodaje (newsletter), použijeme pro to požadovaná nebo vámi samostatně sdělená data, abychom vám pravidelně zasílali náš e-mailový zpravodaj na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.


Odhlášení odběru zpravodaje je možné kdykoli a lze jej provést buď zprávou na kontaktní možnost popsanou níže, nebo prostřednictvím pro to určeného odkazu ve zpravodaji. Po odhlášení zrušíme vaši e-mailovou adresu, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním svých údajů, nebo si vyhrazujeme právo na další použití dat, které je povoleno zákonem a o kterém vás v tomto prohlášení informujeme.


Zpravodaj bude zaslán v rámci zpracování na náš příkaz naším poskytovatelem služeb, kterému předáme vaši e-mailovou adresu.


Tento poskytovatel služeb má sídlo v zemi Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

5. Integrace Trusted Shops Trustbadge

Aby se zobrazila naše pečeť kvality Trusted Shops a případné shromážděné recenze a nabídka produktů Trusted Shops pro kupující, je po zadání objednávky na této webové stránce začleněna Trusted Shops Trustbadge (důvěryhodná značka).


Slouží to k ochraně našich oprávněných zájmů, které převládají v souvislosti s rovnováhou zájmů, při optimalizaci naší nabídky zajištěním bezpečného nákupu v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Trustbadge a služby s tím inzerované nabízí společnost Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem, Německo. Trustbadge je poskytován jako součást zpracování objednávky poskytovatelem CDN (Content Delivery Network). Trusted Shops GmbH také využívá poskytovatelů služeb z USA. Je zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů. Další informace o ochraně údajů společnosti Trusted Shops GmbH naleznete zde.


Kdykoli je Trustbadge načten, webový server automaticky uloží tzv. soubor protokolu serveru, který také obsahuje vaši IP adresu, datum a čas načtení, přenesený objem dat a žádajícího poskytovatele (přístupová data) a dokumentuje vyhledávání. Jednotlivá přístupová data jsou uložena pro analýzu bezpečnostních problémů v bezpečnostní databázi. Soubory protokolů jsou automaticky vymazány nejpozději 90 dnů po vytvoření.


Pokud se rozhodnete používat produkty Trusted Shops po dokončení objednávky nebo jste již přihlášeni k použití, budou předány další osobní údaje společnosti Trusted Shops GmbH. Platí smluvní ujednání mezi vámi a společností Trusted Shops. Za tímto účelem probíhá automatický sběr osobních údajů z objednávkových dat. Zda jste již zaregistrováni jako kupující pro použití produktu, se automaticky zkontroluje na základě neutrálního parametru, kryptografické jednosměrné hashovací funkce e-mailové adresy. E-mailová adresa bude před přenosem převedena na tuto hodnotu hash, kterou nelze pro důvěryhodné obchody dešifrovat. Po kontrole shody je parametr automaticky odstraněn.


Toto je nutné pro splnění našich převažujících oprávněných zájmů a zájmů Trusted Shops při obstarávání ochrany kupujícího spojeného vždy s konkrétní objednávkou a službami ohodnocení transakcí podle. čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Další podrobnosti, včetně námitky, najdete ve výše uvedeném odkazu a v Zásadách ochrany osobních údajů Trusted Shops výše v Trustbadge.

6. Cookies a analýza webu

Aby byla návštěva našeho webu atraktivní a umožnila používání určitých funkcí, zobrazování vhodných produktů nebo průzkum trhu, používáme na různých stránkách tzv. cookies. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů, které převládají v souvislosti s rovnováhou zájmů, při optimalizaci naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Cookies jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají do vašeho koncového zařízení. Některé soubory cookies, které používáme, jsou po ukončení relace prohlížeče, tedy po uzavření vašeho prohlížeče, opět smazány (tzv. session cookies). Ostatní soubory cookies zůstávají na vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě (persistent cookies). Trvání uložení naleznete v přehledu v nastavení cookies vašeho webového prohlížeče. Můžete si nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a individuálně rozhodovat o jejich přijetí, nebo vyloučit přijetí cookies pro konkrétní případy nebo obecně. Každý prohlížeč se liší způsobem, jakým spravuje nastavení souborů cookies. To je popsáno v nabídce Nápověda každého prohlížeče, která objasňuje, jak změnit nastavení souborů cookies. Najdete je pro příslušný prohlížeč pod následujícími odkazy:


Internet Explorer™https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Chrome™https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Firefox™https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies


V případě nepřijetí cookies může být funkčnost našich webových stránek narušena.

Analýza webu přes Google (Universal) Analytics

Pokud jste k tomuto udělili svůj souhlas podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR, bude tato webová stránka za účelem analýzy webu používat Google (Universal) Analytics. Služba analýzy webu je nabídka společnosti Google Ireland Limited, společnosti zapsané a provozované podle irského práva se sídlem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. (www.google.de). Google (Universal) Analytics používá metody, které umožňují analýzu vámi využíváných webových stránek, jako jsou například cookies. Automaticky získané informace o vašem využívání těchto webových stránek se zpravidla předávají serveru společnosti Google v USA a tam se ukládají. Aktivací anonymizace adresy IP na této webové stránce přitom bude adresa IP ve členských státech Evropské unie nebo v dalších státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před předáním zkrácena. Jen ve výjimečných případech bude úplná adresa IP přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Anonymizovaná adresa IP předaná vašim prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude zásadně spojena s dalšími údaji služby Google. Po zániku účelu a ukončení našeho používání služby Google Analytics budou získané údaje v této souvislosti vymazány.


Pokud jsou informace předávány na server společnosti Google v USA a tam uloženy, je americká společnosti Google LLC certifikována pod štítem soukromí EU-USA. Na aktuální certifikát lze nahlédnout zde Na základě této dohody mezi USA a Evropskou komisí stanovila Evropská komise společnostem, které jsou certifikované pod štítem soukromí, přiměřený stupeň ochrany údajů.

Svůj souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin do prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Kromě toho se zabrání zaznamenávání údajů vytvořených pomocí souboru cookies, které se vztahují na vaše používání webové stránky (včetně vaší IP adresy), a rovněž zpracování těchto údajů společností Google.


Alternativně k pluginu v prohlížeči klikněte na tento odkaz, abyste do budoucna zabránili sběru informací službou Google Analytics v rámci tohoto webu. Přitom jsou opt-out cookies na vašem koncovém zařízení vypnuté. Vymažete-li své cookies, budete opět požádáni o udělení vašeho souhlasu.

7. Online marketing

Remarketing Google Ads

Tuto webovou stránku propagujeme přes Google Ads ve výsledcích vyhledávání na Google a webových stránek třetích stran. Za tímto účelem jsou při návštěvě našich webových stránek nastaveny tzv. remarketingové cookies společnosti Google, které automaticky umožňují pomocí pseudonymního CookieID a na základě vámi navštívených stránek reklamu založenou na daných zájmech. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů, které převládají v souvislosti s rovnováhou zájmů, při optimalizaci propagace našich webových stránek v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Po vypršení účelu a ukončení našeho používání remarketingu Google Ads budou data shromážděná v této souvislosti smazána.


Další zpracování dat nad tento rámec proběhne pouze tehdy, pokud jste souhlasili vůči Google s propojením své historie prohlížení webu a aplikací prohlížeče Google se svým účtem na Google a s použitím informací z účtu Google k personalizaci reklam, které si na webu prohlížíte. V tomto případě, když se při návštěvě naší webové stránky přihlásíte do Googlu, Google použije vaše data s údaji Google Analytics k vytvoření a definování seznamů publika pro remarketing napříč zařízeními. Za tímto účelem se dočasně spojí vaše osobní data na Google s daty Google Analytics, aby se vytvořily cílové skupiny.


Google Ads je nabídka společnosti Google Ireland Limited, která byla založena a provozována podle irského práva a která se nachází v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (www.google.com).


Pokud jsou informace předávány na server společnosti Google v USA a tam uloženy, je americká společnosti Google LLC certifikována pod štítem soukromí EU-USA (Privacy Shield).


Na aktuální certifikát lze nahlédnout zde. Na základě této dohody mezi USA a Evropskou komisí stanovila Evropská komise společnostem, které jsou certifikované pod štítem soukromí, přiměřený stupeň ochrany údajů.


Pomocí tohoto odkazu můžete deaktivovat remarketingový soubor cookie. Kromě toho se můžete informovat o nastavení souborů cookie a provést úpravy v Digital Advertising Alliance.

Partnerský program Affilinet

Náš web se účastní Partnerského programu Affilinet. Tento program nabízí společnost AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlín, Německo (dále jen „affilinet“). Jedná se o tzv. affiliate systém, ve kterém  prostřednictvím reklamních materiálů propagují osoby registrované u affilinet (také “publisher”) výrobky nebo služby takzvaných “advitiser” na vašich webových stránkách.


To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů, které převládají v souvislosti s rovnováhou zájmů, při optimalizaci a ekonomické propagace naší nabídky online v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


Prostřednictvím cookies může affilinet sledovat průběh příslušné objednávky a zejména chápat, že jste klikli na příslušný odkaz a pak jste produkt objednali prostřednictvím Affiliate partnerského programu.


Nastavením svého internetového prohlížeče můžete kdykoli zabránit nastavení cookies našimi smluvními partnery nebo naším webovým serverem. Kromě toho lze již nastavené soubory cookies kdykoli vymazat pomocí internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.


Další informace o zpracování dat v affilinet naleznete zde.

Live chat nástroj Zendesk

Pokud nás kontaktujete pomocí nástroje live chat, budou vaše dobrovolně zadaná data (jméno, e-mailová adresa, zpráva) zpracována v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR za účelem zodpovězení žádosti v rámci splnění smlouvy z naší strany. Použití tohoto nástroje navíc slouží k ochraně našich oprávněných zájmů účinné a vylepšené komunikace se zákazníky, které převládají v souvislosti s rovnováhou zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Poté budou data vymazána.


V rámci zpracování naším jménem nám třetí strana Zendesk, Inc. poskytuje služby pro poskytování nástroje pro live chat. Všechna data shromážděná během používání chatovacího nástroje budou zpracována na serverech této třetí strany.

Společnost Zendesk, Inc. sídlí v USA a je držitelem certifikátu EU-USA Privacy Shield (štít soukromí). Na aktuální certifikát lze nahlédnout zde. Na základě této dohody mezi USA a Evropskou komisí stanovila Evropská komise společnostem, které jsou certifikované pod štítem soukromí, přiměřený stupeň ochrany údajů.

8. Social Media Plugins

Použití sociálních pluginů Facebooku využitím “2 kliknutí“

Naše webové stránky používají takzvané sociální pluginy („pluginy“) sociálních sítí. Abychom zvýšili ochranu vašich údajů při návštěvě našich webových stránek, jsou pluginy integrovány do těchto stránek pomocí tzv. „2 kliknutí“. Tato integrace zajistí, že při návštěvě stránky našeho webu, která obsahuje tyto pluginy, nebude ještě navázáno žádné spojení se servery příslušné sociální sítě. Váš prohlížeč vytvoří přímé připojení k serverům příslušné sociální sítě pouze tehdy, když pluginy aktivujete.


Obsah příslušného pluginu je poté přenesen přímo od příslušného poskytovatele do vašeho prohlížeče a integrován do stránky. Integrací pluginů získají poskytovatelé informace, že váš prohlížeč vyvolal odpovídající stránku našeho webu, i když nemáte profil u příslušného poskytovatele nebo nejste aktuálně přihlášeni. Tato informace (včetně vaší IP adresy) je přenesena vaším prohlížečem přímo na server příslušného poskytovatele (popř. do USA) a tam je uložena. Pokud interagujete s pluginy, například kliknutím na tlačítko „Like“ nebo „Share“, odpovídající informace se také přenesou přímo na server poskytovatele a tam se uloží. Informace se také zveřejní na sociální síti a zobrazí se zde vašim kontaktům. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů, které převládají v souvislosti s rovnováhou zájmů, při optimalizaci propagace naší nabídky podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR.


Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a použití údajů poskytovatelem, jakož i možnost kontaktování a související práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele: https://www.facebook.com/policy.php

Naše online přítomnost na Facebooku, Google, Instagramu

Naše přítomnost na sociálních sítích a platformách slouží k lepší a aktivnější komunikaci s našimi zákazníky a zájemci. Informujeme tam o našich produktech a probíhajících akcích.


Při návštěvě našich online prezencí na sociálních sítích mohou být vaše data shromažďována a ukládána automaticky pro účely průzkumu trhu a propagace. Z těchto dat se pod pseudonymy vytvářejí tzv. uživatelské profily. Ty mohou být použity k tomu, aby přepnuly např. reklamy v rámci platformy a mimo platformy, které pravděpodobně odpovídají vašim zájmům. Za tímto účelem se ve vašem koncovém zařízení obvykle používají soubory cookies. V těchto cookies se ukládá chování návštěvníků a zájmy uživatelů. To slouží podle čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR k ochraně našich oprávněných zájmů, které převládají v souvislosti s rovnováhou zájmů, při optimalizaci naší nabídky a efektivní komunikaci se zákazníky a zájemci. Pokud vás příslušní provozovatelé platformy sociálních médií požádají o svolení (souhlas) se zpracováním údajů, např. pomocí zaškrtávacího políčka, je právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.


Pokud výše uvedené platformy sociálních médií mají hlavní sídlo v USA, platí následující: USA je předloženo rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise. To vychází ze štítu soukromí EU-USA (Privacy Shield). Aktuální certifikát příslušné společnosti si můžete prohlédnout zde.


Podrobné informace o zpracování a použití údajů poskytovatelem na jejich stránkách, možnosti kontaktu, svých právech a možnostech nastavení ochrany svého soukromí, zejména možnosti vyvázání se z nežádoucí služby (opt-out), naleznete v níže uvedeném odkazu o Zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele. Pokud v tomto ohledu stále potřebujete pomoc, můžete se obrátit na nás.


Facebookhttps://www.facebook.com/about/privacy/


Zpracování údajů probíhá na základě dohody mezi společně odpovědnými osobami v souladu s čl. 26 GDPR, které si můžete přečístt zde: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum


Google/ YouTubehttps://policies.google.com/privacy
Instagramhttps://help.instagram.com/519522125107875

Možnost vyvázání se z nežádoucí služby (opt-out):

Facebookhttps://www.facebook.com/settings?tab=ads
Google/ YouTubehttps://adssettings.google.com/authenticated
Instagramhttps://help.instagram.com/519522125107875

9. Zasílání připomínek k hodnocení e-mailem

Připomenutí hodnocení Trusted Shops

Pokud nám dáte svůj výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR během své objednávky nebo po ní, předáme vaši e-mailovou adresu společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolín nad Rýnem, Německo (www.trustedshops.de), aby vám mohli zaslat e-mail s připomínkou k hodnocení.


Tento souhlas lze kdykoliv odvolat zasláním zprávy na níže uvedený kontakt nebo přímo společnosti Trusted Shops.

10. Kontakt a vaše práva

Jako subjekt údajů máte následující práva:

 • podle čl. 15 GDPR právo požadovat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, a to v celém rozsahu;
 • podle čl. 16 GDPR právo požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které jsme uložili, nebo jejich doplnění;
 • podle čl. 17 GDPR právo na výmaz svých osobních údajů, které jsme uložili, pokud není třeba další zpracování
  - za účelem výkonu práva na svobodu projevu a informace,
  - za účelem splnění právní povinnosti;
  - z důvodů veřejného zájmu nebo
  - za účelem určení, výkonu nebo obhajobu právních nároků;
 • podle čl. 18 GDPR právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, pokud
  - popíráte přesnost údajů;
  - je zpracování protiprávní a vy ovšem odmítáte jejich výmaz;
  - data již nepotřebujeme, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo
  - jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s článkem 21 GDPR;
 • podle čl. 20 GDPR právo na získání svých osobních údajů, které nám byly vámi poskytnuty, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo právo právo předat tyto údaje jinému správci;
 • podle čl. 77 GDPR právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad svého obvyklého bydliště nebo zaměstnání nebo sídla naší společnosti.

V případě dotazů týkajících se shromažďování, zpracování nebo použití svých osobních údajů, informací, oprav, omezení nebo výmazu údajů a odmítnutí uděleného souhlasu nebo námitky proti konkrétnímu použití údajů nás prosím kontaktujte přímo prostřednictvím kontaktních údajů v našem impresu.


********************************************************************

Právo podat odvolání

Pokud zpracováváme osobní údaje, jak je vysvětleno výše, s cílem chránit naše legitimní zájmy, které převládají v souvislosti s rovnováhou zájmů, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku s účinností do budoucna. Pokud zpracování probíhá za účelem přímého marketingu, můžete toto právo kdykoli uplatnit, jak je popsáno výše. Pokud se zpracování provádí pro jiné účely, máte právo podat odvolání pouze tehdy, pokud existují důvody, které vyplývají z vaší konkrétní situace.


Po uplatnění vašeho práva podat odvolání nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat, ledaže můžeme prokázat závažné legitimní důvody ke zpracování, které převáží vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud zpracování slouží pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


To neplatí, pokud se jedná o zpracování pro účely přímého marketingu. Za tímto účelem nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje.

********************************************************************

watsapp-button-icon
bellfore motive